Tausta

Gustaf Wilhem Wilén oli Turun Ukkokoti- yhdistyksen perustaja. Yhdistys perustettiin hyväntekeväisyystarkoitukseen. Lahjavaroin rakennettu palvelukoti aloitti toimintansa vuonna 1908 uudessa, jugendarkkitehti W.F. Strandellin piirtämässä, talossa. Vuoteen 1998 asti talossa asui pelkästään miehiä, mutta nykyään palvelutalossa asuu sekä naisia että miehiä. Vuonna 2009 palvelutalon nimeksi muutettiin Palvelutalo Wilen.

Toiminta-ajatus

Tarjoamme viihtyisän, turvallisen ja kodinomaisen asumismuodon. Palveluasumisessa yhdistyy omassa, yksilöllisessä kodissa asuminen ja tarvittavan avun sekä turvan saaminen. Talon tarjoamat palvelut lisäävät asukkaiden hyvinvointia, mukavuutta ja elämänlaatua.

Talossamme on myös intervalliasuntoja, jotka ovat tarkoitettuja lyhytaikaiseen asumiseen.

Bakgrund

Gustaf Wilhelm Wilén var grundare till föreningen Gubbhemmet i Åbo. Föreningen grundades i välgörenhetssyfte. Servicehuset som byggdes med donerade medel började sin verksamhet år1908 i det nya huset, ritat av jugendarkitekten W.F. Strandell. Fram till år 1998 beboddes huset av enbart män, men bebos nuförtiden av både män och kvinnor. År 2009 ändrades servicehusets namn till Servicehuset Wilen efter sin grundare.

Vår verksamhetsidé

Vi erbjuder en trivsam boendeform – som att bo hemma. Serviceboendet förenar känslan av att bo i det egna hemmet med tillgången till hjälp och trygghet vid behov. Den service som huset erbjuder ökar de boendes välbefinnande, bekvämlighet och livskvalitet.

Vi har också intervallbostäder för kortare tids boende